Monday, 17 December 2007

Tadhal air Slèite

Cha ghabh cur an cèill bòidhchead an latha an-diugh. Dh'fhàg mi an taigh mu 8.15m agus i aig -5.5C agus ràinig i shìos gu -8.5C aig Achadh na Sìne. Bha agallamh agam aig Tobar an Dualchais aig 11m.
Achadh na Sìne mu 9m.
Srath Charran mu 9.30m.

No comments: