Sunday, 30 December 2007

Latha na Nollaige 2007

Ràinig sinn Cille Mhoire aig 8f air 23 An Dùbhlachd air oidhche cho stoirmeil 's a bh' ann bho chionn treis (drochaid an eilein air a dùnadh gu carbadan àrda).
Taigh Ena mu 11m madainn na Nollaige.

No comments: