Sunday, 30 December 2007

Fàgail Chille Mhoire

Bha e beagan an dèidh 9m (Disathairne 29 An Dùbhlachd) nuair a ghabh sinn an rathad air ais a dh'Inbhir Pheofharain agus an uair sin a-null a Dhruim na Drochaid airson iomain - co-fharpais eadar gillean a' ghlinne airson cuimhneachan Zandra Nic an Tòisich. Bha e an dèidh 6f mus d' ràinig sinn 56 MBR.

2 comments:

Anonymous said...

Halò Chaluim, carson nach cuir do bhlog a-steach do Tirnamblog.com, biodh sin na b'fhùrast dhomh. Chithinn gach turas a sgrìobh thu rudeigin ùr.

CresceNet said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my site, it is about the CresceNet, I hope you enjoy. The address is http://www.provedorcrescenet.com . A hug.