Sunday, 19 August 2007

Runrig, Beat the Drum 2007

Bha i car 'damp'...

Bha gnòthaichean car teann a thaobh parcaidh aig cuirm Runrig ach mu dheireadh thall fhuair sinn àite...

Nicole agus a mamaidh a' sealltainn air Runrig.

BBQ

A' chiad BhBQ den t-samhradh agus thàinig dearrsadh uisge...Disathairne mus deachaidh na sgoiltean air ais, 11 An Lùnastal.

Banais Jessie agus Scott

Port Righ, 28 An Iuchar, 2007.A' sgeith os cionn Hungladair

An dèidh a bhith trang timcheall air Hungladair chan eil dad as fheàrr leam na bhith a' toirt an adhair orm...

Na lochan mòintich a-rithist.

An dèidh turas bliadhn' an-uiridh a chall, nuair a bha sinn an Astràilia, bha mi toilichte a bhith air ais air an turas, 4-6 An Iuchar. (5 bric - an fhìrinn a th' agam).

Baile nan teantaichean

Sealladh don iar bho os cionn a' champa.