Sunday, 19 August 2007

Na lochan mòintich a-rithist.

An dèidh turas bliadhn' an-uiridh a chall, nuair a bha sinn an Astràilia, bha mi toilichte a bhith air ais air an turas, 4-6 An Iuchar. (5 bric - an fhìrinn a th' agam).

Baile nan teantaichean

Sealladh don iar bho os cionn a' champa.

No comments: