Sunday, 19 August 2007

Runrig, Beat the Drum 2007

Bha i car 'damp'...

Bha gnòthaichean car teann a thaobh parcaidh aig cuirm Runrig ach mu dheireadh thall fhuair sinn àite...

Nicole agus a mamaidh a' sealltainn air Runrig.

No comments: