Friday, 29 June 2007

Toiseach nan làithean-saora

Madainn Dihaoine - seo dealbh no dhà a thog mi sa mhios a chaidh seachad agus nach d' fhuair an cur ris a' bhlog.

A' Bheinn Mhòr agus A' Chìoch bhon Ghleann Mhòr, Dihaoine 8 An t-Ògmhios, mu 11.30 san oidhche.

Dol fodha na grèine os cionn Am Bac Mòr, Disathairne 9 An t-Ògmhios, mu 9.45 air an fheasgar, air a thogail bho chreag air cladach Eilean nan Damh.

A' ghrian a' briseadh faire aig ceann a deas Eilean Lunga, mu 10.10f.

1 comment:

vwdelux said...

àlainn a Chaluim, direach àlainn. 'S e duathaich breàgha a th'ann an Alba, nach e?