Saturday, 1 May 2010

Toiseach a' Cheitin

Is fhada on a bha mi faisg air seo. Ceit a' dèanamh sioft aig aig an Taigh-tasgaidh agus tha agam fhìn a ruith a dh'Uige gu luath.

No comments: