Saturday, 28 February 2009

Na thachair san eadar-àm

An dèidh dhuinn tìr-mòr fhàgail air 21 An Iuchar 2008 cha robh loidhne fòn againn agus mar sin ceangal eadar-lìn - ach cha robh sinn nar tàmh...

No comments: